โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 (อ่าน 16) 17 มี.ค. 63
โรงเรียนพนางตุง รับสมัครวิ่งเพื่อการกุศล วิ่งตามรอยช้างครั้งที่ 1 (อ่าน 48) 26 ก.พ. 63
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 40) 26 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 (อ่าน 88) 09 ม.ค. 63