โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

ลูกพนางตุง
มุ่งมั่นสรรสร้างความดี
ชีวิตยอมพลี
เพื่อเป็นศักดิ์ศรีทันตา
        ร่วมแรงรวมใจ
        ให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยจรรยา
         ส่งเสริมพลา
         วิทยาให้เจริญสมใจ
ผูกใจรักให้เกรียงไกร
แลวิไลงามสมปอง
รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง
สุขใจเมื่อยามได้มอง
         วีรชนนั้นเฝ้าแซ่ซ้อง
         ให้พนางตุงรุ่งเรืองไกล
         ไชโย  ไชโย  ไชโย