โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 11) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพนางตุง (อ่าน 20) 02 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 47) 04 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 73) 30 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 63) 30 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 70) 30 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 69) 30 ธ.ค. 64
รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ๑๐๐/๒๗) โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 74) 30 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนรูปแบบปกติ (อ่าน 81) 03 ธ.ค. 64
ประกาศผลการพิจารณาการหาร้านจำหน่ายอาหาร (อ่าน 99) 30 พ.ย. 64
ใบประมูลค่าเช่าสถานที่การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 82) 26 พ.ย. 64
ใบเสนอราคา (อ่าน 78) 26 พ.ย. 64
ประกาศการประมูลค่าเช่าสถานที่การจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพนางตุง (อ่าน 73) 26 พ.ย. 64
ประกาศขยายเวลาการเปิดเรียนแบบออนไลน์ (อ่าน 73) 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 310) 06 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 142) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพนางตุง เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 104) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพนางตุง เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 129) 27 ต.ค. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 69) 27 ต.ค. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 73) 27 ต.ค. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 78) 27 ต.ค. 64
คลังความรู้โควิด-19 (อ่าน 129) 04 มิ.ย. 64
ขอความร่วมมือคณะครูและบุคลากร​ รวมถึงนักเรียนประเมินความเสี่ยง (อ่าน 90) 03 มิ.ย. 64
แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​ 19 (อ่าน 115) 03 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา (อ่าน 125) 03 มิ.ย. 64
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 136) 04 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 215) 22 ม.ค. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (อ่าน 220) 20 ม.ค. 64
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (อ่าน 208) 19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 223) 18 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 232) 06 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 (อ่าน 380) 17 มี.ค. 63