โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Discoveries...Phatthalung
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมล เขียวอุ้ย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,14:24  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Amazing Thale Noi
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมล เขียวอุ้ย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,14:21  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..