โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ผู้บริหาร

นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ











สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/11/2019
ปรับปรุง 11/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 19395
Page Views 24232
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
2 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
3 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
5 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
6 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
7 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
8 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
12 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
14 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
20 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
22 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
27 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
31 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
40 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
47 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
55 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
57 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
58 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
60 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
63 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
66 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
67 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
68 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
73 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
74 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
79 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
84 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
88 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
97 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
99 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
100 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
101 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
106 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
114 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
117 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
119 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
123 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
125 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
128 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
131 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
133 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
134 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
145 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
149 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
150 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
151 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
152 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
157 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
163 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
185 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
188 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
191 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
192 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
193 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
194 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
201 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
203 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
211 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
223 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
273 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
277 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436