โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาโรงเรียนประจำปี 2564
โรงเรียนพนางตุงจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,19:49   อ่าน 29 ครั้ง