โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมาฆบูชา
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพนางตุง  เข้าร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  ตรงกับวันเสารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  วัดควนพนางตุง 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,10:40   อ่าน 26 ครั้ง