โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า
นักเรียนโรงเรียนพนางตุงเข้าร่วมกิจกรรม  เครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์  ณ  อุทยานแห่งชาติเขาปู่  เขาย่า  จำนวน  10 คน  เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563  
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,11:14   อ่าน 258 ครั้ง