โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
ผลงานด้านกีฬาของนักเรียน
นางสาวสุภวัทน์  ชูทอง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  อุดรธานีเกมส์  ได้รับรางวัล  3  เหรียญทองแดง  จาก  3  ประเภทกีฬา  คือ  เขย่งก้าวกระโดด  กระโดดสูง  และกระโดดไกล
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,11:08   อ่าน 20 ครั้ง