โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
ผอ.เขตพื้นที่ เข้าเยี่ยมโรงเรียน
วันศุกร์ ที่  31 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12  เข้าเยี่ยมโรงเรียนพนางตุง โดยได้มาร่วมรับขวัญศิษย์ในตอนเช้าด้วย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,11:03   อ่าน 24 ครั้ง