โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงพลังงาน
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนพนางตุงได้ร่วมมือกับพลังงานจังหวัดพัทลุง  นำนักเรียนนักศึกษา  จำนวน  40 คนเข้าศึกษาดูงาน  ณ.  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:56   อ่าน 13 ครั้ง