โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฏิญาณการเลิกใช้ถุงผ้าและต่อต้านข่าวปลอม
วันพุธ ที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนโรงเรียนพนางตุง  ได้จัดกิจกรรมปฏิญาณการเลิกใช้ถุงผ้าและต่อต้านข่าวปลอม โดยมีนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพนางตุงเข้าร่วมกินกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:41   อ่าน 16 ครั้ง